Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Vicevært


Torbens opgaver er:

Renholdelse af trapper

Bortskaffelses af storskrald (ikke byggeaffald)

Græsslåning

Renholdelse af udearealer

Renholdelse af vaskeriet og bestyrelseslokalet

Drift af varmecentral

Dørskilte

Pærer der skal skiftes

Dørpumper, der skal justeres

Diverse andre opgaver efter aftale med foreningen. 

 


Torben er også behjælpelig med bortkørsel af byggeaffald for beboernes egen regning.


Torben kan kontaktes at lægge en seddel i postkassen i vaskeriet.

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007