Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Venteliste


Foreningen har 3 ventelister.


Den interne venteliste


Børneventelisten


Den eksterne venteliste


Den eksterne venteliste er igen åben for optag, dog kun for folk som kommer med en anbefaling fra en nuværende andelshaver.


For at blive optaget på den eksterne venteliste skal ens sponsor sende en e-mail til bestyrelsen med fornavn, efternavn og e-mail på personen, som ønskes optaget på ventelisten, samt sponsorens eget navn. Det koster 100 kr. i indmeldelsesgebyr samt et årlig gebyr på 100 kr., som skal betales hvert år i januar og senest d. 31. januar. Betales der for sent, mister man sin anciennitet. Følg nedenstående link for mere information.


Følg dette link for yderligere information om vores forenings ventelistesystem.


Henvendelser om optag på den eksterne ventelisten skal forløbe som beskrevet i det ovenstående link.


Personer som er berettigede til at stå på ventelisten er selv forpligtigede til at gøre bestyrelsen opmærksom på dette.


Personer som jf. ventelistesystem skal flyttes til den eksterne venteliste er selv forpligtede til at huske at indbetale det årlige ventelistegebyr.


Pga. de nye GDPR-regler kan ventelisten ikke ses offentligt. Hvis du vil vide, hvad nummer du står på listen, skriv en mail til bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk.


Ventelisterne bliver opdateret hvert år primo Februar.

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007