Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Vaskeriet


Foreningens fællesvaskeri består af to vaskemaskiner og en tørretømbler og andelshavernes forbrug afregnes hver måned og opkræves samtidig med huslejen. En typisk vask på 40 grader koster kr. 11, en vask på 90 grader koster kr. 14 og en minivask på 30 grader koster kr. 8 (2012 priser).


Ved problemer med maskinerne, betalingssystemet eller booking kontaktes bestyrelsen ved at smide en seddel ind i kontoret eller ved at sætte en seddel på den pågældende maskine. Ved problemer med rengøringen, elektrisk lys eller afløb/udluftning kontaktes viceværten ved at smide en seddel i den (i vaskeriet) opsatte postkasse.


Ved akut hjælp eller defekter i vaskeriet, kontakt Henrik 5B, 2.tv på mail: hegstrup@gmail.com

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007