Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Køb af lejlighed


Når du har købt en lejlighed i vores andelsforening skal du kontakte bestyrelsen med henblik på at lave en aftale om et møde med bestyrelsen. Her vil du blive informeret om de praktiske ting i vores forening.


Efter du er flyttet ind skal du gennemgå hele lejligheden og du har 2 uger til indsigelse hvis lejligheden ikke lever op til vurderingsrapporten. Indsigelser skal mailes til administrator  - se menupunkt 'administration'.


Salg af lejlighed

 

Hvis du ønsker at sælge din lejlighed skal du selv kontakte arkitekten og lave en aftale om vurderingsrapporten.

 

Kontakt arkitekt Henrik Lind fra arkitektfirmaet Friborg og Lassen.

hl@friborg-lassen.dk tlf: 33 26 56 22.

 

Vurderingsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med ABF's retningslinjer for vurdering af andelsboliger.

 

Vurderingen betales af henholdsvis køber og sælger i ligelig fordeling.


Derudover skal der udarbejdes en EL og VVS attest som betales af sælgeren.

 

Når vurderingsrapporten, EL attest og VVS attest er udført kontaktes bestyrelsen med henblik på at lejligheden kan udbydes til sammenlægning og ventelister.

 

Såfremt ingen efter vedtægternes § 14, stk. 2 A-E ønsker at købe lejligheden, kan du frit sælge den til maksimalprisen. Hvis prisen nedsættes skal andelshaver med mulighed for sammenlægning og ventelisterne høres igen. Det er dit ansvar at finde en køber. En evt. køber skal dog altid godkendes af bestyrelsen. Men det er vigtigt at pointere, at alt papirarbejde og pengeoverførsel altid går igennem administrationsselskabet.

 

Vær opmærksom på at salgsprisen på lejligheden aldrig må overstige den generalforsamlingsvedtagne andelskrone med tillæg af forbedringer og løsøre i overensstemmelse med vurderingsrapporten.

 

I forbindelse med salg, vil køber sandsynligvis efterspørge generalforsamlingsreferatet, årsrapporten mv. Disse findes under menupunktet 'generalforsamling' på hjemmesiden

 

Når en køber er fundet, udarbejdes relevante dokumenter af vores administrationsfirma - se menupunkt 'administration'.


Inden den køber flytter ind skal lejlighed samt tilhørende loft- og kælderrum være fuldstændig ryddet. Der foretages et tilbagehold på værdien af forbedringer og løsøre min. 50.000,- kr., som udbetales 14 dage efter overtagelsesdatoen, såfremt der ikke gøres indsigelse mod fejl og mangler.


A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007