Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Internet og dørtelefonerDørtelefoner:


Inden du fejlmelder din dørtelefon så tjek venligst at du ikke bare er kommet til at skrue helt ned for lyden.


Brugsanvisning til dørtelefonen findes her.


Nøglebrikker:

Hvis en nøglebrik bortkommer, skal dette rapporteres med det samme til bestyrelsen.


Anskaffelse af ny nøglebrik enten ved borkkomning eller hvis den er gået i stykker, koster 100 kr.


Når en lejlighed skal sælges, skal der medhøre 5 nøglebrikker.
Internet:


Vi anvender FIberby i foreningen til 120 kr. om månenden.


Ved problemer med forbindelse kontakt Fiberby.Hvis man ønsker at opsætte sin egen router (til fx trådløst wifi i sin egen lejlighed) SKAL denne sættes op til DHCP (Dynamisk IP), da den ellers vil være i konflikt med udstyret i kælderen. Adresserne 192.168.1.0 / 192.168.1.1 / 192.168.1.5 må ligeledes IKKE benyttes.

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007