Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Husorden


Husordenen fastsættes af generalforsamlingen og er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr.


Det forventes selvfølgelig, at alle ejendommens beboere er bekendt med husordenen og efterlever denne. Det i øvrigt den enkelte andelshavers ansvar, at deres gæster også overholder gældende regler.


Se husorden her

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007