Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Forhaver


Det er på en generalforsamling blevet vedtaget at stuelejlighederne ud mod Lykkesholms Allé, har brugsret til forhaverne.


Klik her for at gældende regler herfor.

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007