Andelsboligforeningen A/B Lykkesholms Allé 5 A-E

Administration


Vi har et administrationsselskab til foretage administrationen af foreningen, løbende bogføring, køb- og salg af lejligheder mv.


Kontakten til administrationen foretages primært af bestyrelsen og henvendelse til adminstrationen skal derfor kun ske efter aftale med bestyrelsen.


Jens Arentoft ejd. adm.

Rolighedsvej 22

1858 Frederiksberg C


Tlf. 3536 3610


Kontaktperson: Morten Andersen

A/B Lykkesholms Allé 5 A-E • Lykkesholms Allé 5 D kld. • 1902 Frederiksberg C  • bestyrelsen@ab-lykkesholm.dk • © 2007